Program 1. halvår 2023

 

Årsmøte 28. februar kl. 19. Etter årsmøte fortsetter vi med medlemsmøte der Anders Lippert forteller om evakueringen av feltsykehuset i Kabul under uttrekninga fra Afghanistan i august 2021.

30. mars kl. 19.00. Temamøte på Bøndernes Hus, Karlshus. Temaet er

«Ballast, ballastplasser og ballastplanter. Finnes slike i Østfold?» v/ Jan Ingar Båtvik

10. Juni. Markedsdag i Karlshus. På Bygdetunet arrangeres barnas marked.

11. juni. Bygdedag i Råde på bygdetunet .

Dagen starter med friluftsgudstjeneste kl. 12.

Programmet for bygdedagen starter kl. 13. Tale av varaordfører Erling Ek Iversen.

 

Neste Møte :

Se Aktiviteter