Velkommen til Råde historielag

 

Råde historielag ble stiftet 28.04.1949 og er eier av Råde bygdetun. Tunet har 5 bygninger inkludert teltebua på andre siden av veien. De 4 husene på tunet viser en bondegård fra sen 1700- og tidlig 1800-tall. Alle bygningene er møblert tidsriktig og redskapene er fra samme tidsepoke. Bygdetunet har en unik linsamling (i teltebua). Midt på tunet står en hestevandring, trekkraft i gamledager. Bygdetunet er åpent noen helger om sommeren ellers etter avtale.

 

Mer om bygdetunet kan du lese her.

 

Neste møte :

Felles Temamøte med Råde Forsvarsforening tirsdag 24. januar på Bøndernes hus, kl.19:00.

Oberst Dag Strømsæther, som er kommandant på Fredriksten festning,

vil holde foredrag om Glommalinjen - et omfattende forsvarsverk i Norge.