Røtter2021

Oversikt over innhold i Råde Historielags årbøker Røtter
Innhold Forfatter Årbok nr Side nr
Innhold 2021 3
Fra lederen Egil Hissingby. leder RH 2021 4
100 år sida Kristian Strømshaug blei fødd Anders Ericson 2021 5
Karen Nilsen, en liten dame som satte store spor Frederikke Stensrød 2021 7
Oven får vei Elisabeth Oven 2021 23
Saltnes syklubb under krigen Kari Elisabeth Horntvedt 2021 44
Arild Strømnes - Rådegutt med gullmedaljer Odd A. Strømnes 2021 48
Hadeln, sognepresten som ble bygdas første ordfører Bernt Holme 2021 58
Historier fra Råde i boken "Sagn fra Østfold" Bernt Holme 2021 70
Oskar Johannes og Vivian Synøve Karlsen. Hvem var de? Odd Oskar Karlsen 2021 74
Råde Kino Odd A. Strømnes 2021 85
Fra de gamle aviser Jahn Wilhelm Berg 2021 91
Råde for hundre år siden - 1921 Bernt Holme 2021 99
Råde skiklubbs siste stormønstring februar 1940 Odd A. Strømnes 2021 108
Leif Norum - odelsgutt og hestekar Thorleif Norum 2021 117
Rygge Hovedflystasjon Einar Smedsvig 2021 123
 

Neste Møte :

Se Aktiviteter