Årsmøteinnkalling_2016

 

RÅDE HISTORIELAG INNBYR TIL ÅRSMØTE
TORSDAG 18. FEBRUAR 2016 KL 19.00 PÅ BØNDERNES HUS

Dagsorden:

1. Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett

5. Fastsettelse av kontingent

6. Saker til behandling. Nordre Dalen, se sak årsmøtet 2015.

Smie.

7. Valg

8. Avslutning.

MEDLEMSMØTE

Etter årsmøtet blir det avholdt et medlemsmøte hvor Tore H. Wiik kåserer over emnet   «Riksvei 1».

Enkel bevertning og utlodning
Alle hjertelig velkomne, medlemmer og ikke medlemmer.
Styret i Råde Historielag