Røtter 2015

 

Oversikt over innhold i Råde Historielags årbøker Røtter.
Innhold Forfatter Årbok nr. Side nr.
Fra lederen John Grimstad 2015 4
Brann på jordbruksskole
Ivar J. Hauge
2015 5
17.mai i Råde 1900
Jahn Wilhelm Berg
2015 18
Åpning av Pilgrimsleden i Råde 7.juni 2015
Anne-Sophie Hygen
2015 24
Oksenøya
Eigill Tangen
2015 29
Anton Bjørnebekk forteller dette sagnet fra Oksenøya til H.B.Johansen
Eigill Tangen
2015 47
En ung og uerfaren husfrue på Tomb
Ivar J. Hauge
2015 49
Avfolking rundt Vansjø, Litt om hjem som lå der og folk som bodde der
Hans Bekken / Eigill Tangen
2015 61
En festdag i Råde 1938
Eigill Tangen
2015 70
Stokkebrønn på Karlshusjordet
Eigill Tangen
2015 76
70 år med fred i Norge. Lærerjobb i Råde under krigen
Odd A.Strømnes
2015 79
Føreren som ville styre skoleverket i Råde under krigen
Odd A.Strømnes
2015 88
Historien om bilmekaniker Eigild Jensen og Karlshus Bil og Traktorverksted
Inger Lise Jensen
2015 102
Hus som ble borte i Karlshus 2013
Inge Johansen og Eigill Tangen
2015 109
Lorentz Diderich Klüwers reise gjennom Råde i 1823
Inge Johansen og Eigill Tangen
2015 114
Sandkarse, en liten korsblomst vi bare finner  årlig i Råde i Østfold
Jan Ingar I. Båtvik
2015 125
Bassøes skrifter Arne Antonsen
2015 131
Råde for hundre år siden Aina Åsheim
2015 136
Familiene på Røstad Lille Anne Marie Andersen Kviserud
2015 145
Litt språkhistorie – og Råde
Rolf Thorbjørnsen
2015 153
 

Neste Møte :

Se Aktiviteter