Historielagets Omvisning 24 Apr

Historielagets Omvisning den 24 April 2014 på Tomb

 

 

Den rødmalte stua ligger på en husmannsplass i sørenden av parken på Tomb. Plassen kalles i dag for Hallingsås. I perioder har den også vært kalt Hermannsplass. Stua som vises på bildet ble satt opp på Tomb i 1993 - 94 og kom fra en plass i Onsøy som het Svingen. Stua er ikke en rekonstruksjon av tidligere bygg på Hallingsås, men er et godt ekempel på hvordan det kunne ha artet seg på denne plassen samtidig som mest mulig av den originale stua fra Svingen er bevart.

 

Parken på Tomb har utviklet seg gjennom årene. Formen den har i dag med dammer, broer, plener, stier og trær regner vi med i grove trekk skriver seg fra Tritschler og Lützow sin tid på 1700 tallet. Av fagfolk vises det til dette parkanlegget som et typisk eksempel på en romantikkpark.

 

 

I sørenden av parken på Tomb er det oppført et landbruksmuseum. Vognen på bildet, en Viktoriavogn, er et staskjøretøy som ofte var å finne på storgårder. Vogna har kalesje for passasjerene mens kusken nok måtte tåle været både i sol og regn. Denne vognens opprinnelse er ikke kjent men en nesten lik vogn som også står i museet er merket Christian Sissener. Han eide Tomb i årene 1874 til 1902. Vognene var sist i vanlig bruk mellom Tomb og Råde stasjon under annen verdenskrig da bensin var rasjonert.

 

Neste Møte :

Se Aktiviteter