Aktiviteter

Aktiviteter 2021

 

«Første halvår har det ikke vært forsvarlig å avholde temamøter eller lignende arrangementer pga korona-situasjonen. Bygdedagen er også avlyst av samme årsak.

 

Det planlagte årsmøtet i februar måtte utgå pga innstramming i smitteverntiltakene, men vi planlegger nå med å kunne avholde årsmøtet i slutten av august.

 

Samtidig planlegger vi å starte opp med temamøter i løpet av høsten hvis smittevernreglene tillater dette.»

 

Neste Møte :

Se Aktiviteter