Røtter 2003

 

Oversikt over innhold i Råde Historielags årbøker Røtter.
Innhold Forfatter Årbok nr. Side nr.
Da Ole Bull spilte på Tomb Galdal, Syvert 2003 53
En republikaner fra Råde Strømnes, Odd 2003 81
En tragisk livsskjebne i Råde Avisart. (J. A. Nøkleby) 2003 34
Et stykke Råde-i Vestfold Antonsen, Arne 2003 109
Hans Bekken Bekken ,Hans 2003 17
Hovedbygningen på Nøisomhed Sørhuus, Oddmund 2003 12
Jakten på hvalen Olsen, Øyvind 2003 85
Leder i Råde Historielag Strømnes, Rutt Winther 2003 4
Litt om Råde Historielag før og nå Galdal, Syvert 2003 5
Litt om skotøyfamiliene i Råde Antonsen, Arne 2003 46
Ola Paals Antonsen, Arne 2003 33
Om skoletannrøkt i Råde Galdal, Syvert 2003 27
Politivedtektene 1894 Herredsstyreprotokollen 2003 59
Råde fortsettelsesskole 1893-1970 Antonsen, Arne 2003 61
Råde Herredstyre 1911-13 Antonsen, Arne 2003 55
Saltnes Nordre og Solbakken Bjørnstad, Trond 2003 73
Skolemester Johannes Thoresen Antonsen, Arne 2003 39
Sogneprest Petter Fredrik Bassøe Prydz, Harald 2003 9
Sykdom og død i Råde for 100 år siden Andersen, Jens Barthold 2003 93
Trefningene på Finstad Tangen, Eigill 2003 103
Treskelaget Samhold Torp, Sigrid 2003 71
Valg med ettervirkninger Antonsen, Arne 2003 97
Vansjøminne Galdal, Syvert 2003 70
Åpning av lysløypa Galdal, Syvert 2003 52
 

Neste Møte :

Se Aktiviteter