Velkommen til Råde historielag

 

Råde historielag ble stiftet 28.04.1949 og er eier av Råde bygdetun. Tunet har 5 bygninger inkludert teltebua på andre siden av veien. De 4 husene på tunet viser en bondegård fra sen 1700- og tidlig 1800-tall. Alle bygningene er møblert tidsriktig og redskapene er fra samme tidsepoke. Bygdetunet har en unik linsamling (i teltebua). Midt på tunet står en hestevandring, trekkraft i gamledager. Bygdetunet er åpent på bygdedagen og ved spesielle arrangementer, ellers etter avtale.

I 2007 overtok historielaget husmannsplassen Nordre Dalen. Denne ligger i Tombdalen sydøst for Tomb og var husmannsplass under Tomb herregård fra 1840.

Her kan du lese mer om bygdetunet og husmannsplassen Nordre Dalen.

 

Neste Møte :

Se Aktiviteter