Årsmøteinnkalling_2016

 

RÅDE HISTORIELAG INNBYR TIL ÅRSMØTE
TORSDAG 18. FEBRUAR 2016 KL 19.00 PÅ BØNDERNES HUS

Dagsorden:

1. Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett

5. Fastsettelse av kontingent

6. Saker til behandling. Nordre Dalen, se sak årsmøtet 2015.

Smie.

7. Valg

8. Avslutning.

MEDLEMSMØTE

Etter årsmøtet blir det avholdt et medlemsmøte hvor Tore H. Wiik kåserer over emnet   «Riksvei 1».

Enkel bevertning og utlodning
Alle hjertelig velkomne, medlemmer og ikke medlemmer.
Styret i Råde Historielag
 

Neste møte :

Markedsdag 9. juni  2018

Aktiviteter for barn, salg av pølser, vafler, brus og kaffe

 

Bygdedag 10. juni 2018

12.00 Friluftsgudstjeneste

13. 05 Tale ved Ingar Båtvik

Underholdning ved Råde Vokalensemble, Kulturskolen, Leikaringen og Råde skolemusikkorps.