Råde-kalenderen 2021

 

Råde Historielag besluttet på styremøte 15. september 2020 at vi overtar utgivelsen av Råde-kalenderen. Råde-kalenderens ide har vært å videreformidle lokalhistorie gjennom bilder. Utgivelsen av Råde-kalenderen passer derfor fint inn i historielagets virksomhet.

Egil Hissingby, Vidar Sørli og John Grimstad har i løpet av høsten jobbet med å få kalenderen ferdig i tide. Det har ikke vært mer enn tiden av veien fra det ble besluttet at vi skulle påta oss utgivelsen og frem til ferdig kalender, men de kom i mål og kalenderen er i salg fra uke 50. En stor takk til dere tre og alle andre som har bidratt, veldig bra jobbet!

Råde-Kalenderens historie:

Fotoklubben Max 7 ble etablert i 1975. Ett av klubbens interesseområder er lokalhistorie, slik den foreligger i gamle fotografier. Råde-kalenderen ble utgitt gjennom denne klubben i 1980-1984 (5 utgivelser).

Fra 1993 ble det avtalt å starte opp igjen, og da i samarbeid med Kiwanis Club Råde. Kiwanis Club Råde ble avviklet høsten 2016. (23. årgang).

Fotoklubben Max 7 ønsket en videreføring, og gjorde så avtale med Lions Club Råde fra og med 2017 (24. årgang). Lions Club Råde ble avviklet nå i 2020.

Fotoklubben Max7 tok da kontakt med Råde Historielag, og avklarte at de nå vil videreføre Råde-kalenderen fra og med år 2021 (28. årgang).

 

Neste Møte :

Se Aktiviteter