Røtter 2018

 

Oversikt over innhold i Råde Historielags årbøker Røtter.
Innhold Forfatter Årbok nr. Side nr.
Årbokutvalget i Råde Historilag og Råde lokalsamling

2018 1
Innhold
2018 1
Forord
Egil Hissingby - Leder RH
2018 4
Hissingbydalen Eigill Tangen
2018 5
Lia Eigill Tangen 2018 9

Marinus Johnsen (1883 - 1967) bodde på Lia fra 1947 - 1967

Eigill Tangen
2018 10
En historie om da Marinus Johnsen fikk gris fra Johan Holmen på Mussangen, fortalt av Odd Henæs Eigill Tangen
2018 18
Oleanabingen og Godtfredgrinda Eigill Tangen
2018 21
Skuggerød (Bråten)/Åsen/Åsby Eigill Tangen 2018 27
Enga Eigill Tangen 2018 35
Fjeldberg Eigill Tangen 2018 45
Vårli/Snuserød Eigill Tangen 2018 52
Smia til Ole Olsen på Vårli i Hissingbydalen Eigill Tangen 2018 56
Råde - den nye helleristningskommunen

Tormod Fjell og Magnus Tangen

2018 60

Min barndoms krig

Odd A. Strømnes
2018 70
Tomb middelalder kirke 1682 - 1867 Eigill Tangen
2018 75
Tomb kirke 1869 - 2019, 150 år i 2019 Eigill Tangen
2018 78
Historier med røtter i Råde i boken "Sagn fra Østfold" Bernt Holme
2018 98
Erik Pontoppidan - huslærer på Tomb Torunn Bjørnstad Båtvik 2018 101
Råde for hundre år siden – 1918 Aina Åsheim
2018 116
To hjelpeløse gamle. Sørgelige menneskeskjeber i Råde. Jahn Wilhelm Berg 2018 121
Den siste yrkesfiskeren i Saltnes har gått i land Eigill Tangen 2018 134
Hoppbakken i Orelia Eigill Tangen
2018 141
Min skolegang i Råde Odd A. Strømnes
2018 149
Ginastua ved Grimstadbukta Eigill Tangen
2018 156
Åge Christiansen - kjøpmann i særklasse ved Krogstadfjorden Bernt Holme
2018 174
Jacob Colberg Inge Johansen 2018 187
Alder og visdom Odd A. Strømnes 2018 190
Primstaven forteller

2018 195
 

Neste Møte :

Se Aktiviteter