Røtter 2017

 

Oversikt over innhold i Råde Historielags årbøker Røtter.
Innhold Forfatter Årbok nr. Side nr.
Årbokutvalget i Råde Historilag og Råde lokalsamling

2017 1
Forord Egil Hissingby. leder RH 2017 4
Paul Wenersten
Eigill Tangen
2017 5
Minner fra Tasken 1880 Eigill Tangen
2017 8
Skiftet i Brånan 1791 og husmannsplassen der Eigill Tangen 2017 13
Bautastener / gravfelt på Meum / Brånan fra jernalder, «svenskegravene» Eigill Tangen
2017 19
Veiroder Eigill Tangen
2017 22
Raade Træuldfabrik «Treulla» Eigill Tangen
2017 25
Alt hva fedrene har skrevet. Dagbladet intervjuer forfatterbarna i sommerparadiset på Oksnøya. Dagbladet 12. august 1950 2017 41
Pinsemenigheten i Råde Eigill Tangen 2017 47
Kaféer I Karlshus Eigill Tangen 2017 54
Kaféen på Løkke, Missingmyr Eigill Tangen 2017 66
Kaféen på Enebekk Eigill Tangen 2017 69
Klippen fyller 100 år, 1917 – 2017 Den frie evangeliske forsamling
2017 73

Renslighet er en dyd

Odd A. Strømnes
2017 86
Landpostbud Anders Pettersen født 28.02.1888 Landpostbud i søndre Råde/Vestbygda 1919 – 1952 Øivind Olsen
2017 92
Råde Karosserifabrikk.                                             (fra snekkerverksted til karosserifabrikk) Bernt Holme
2017 99
Husmannslivet i Råde og Norge Inge Johansen
2017 118
En uheldig husmann Jahn Wilhelm Berg
2017 125
Doktoren kommer. Et legebesøk noen tiår tilbake Odd A. Strømnes
2017 129
På frierføtter gjennom 1800-tallet Torunn Bjørnstad Båtvik
2017 132
Historien om den siste husmannsfamilien på      Rød søndre, fortalt med Marie som midtpunkt Anne Marie Westeng Odden
2017 146
Da Tomb herregård ble landbruksskole Jahn Wilhelm Berg
2017 165
Brøyting av snø på Vansjø januar 1982 Bjørn Elvestad
2017 172
Råde for hundre år siden – 1917 Aina Åsheim
2017 178
Fra Ræbben til Las Vegas Eigill Tangen
2017 183
Råde Historielag stiftet 1949

2017 192
Bilder fra gamle Råde. Området rundt Enebekk

2017 193
Primstaven forteller

2017 195
 

Neste Møte :

Se Aktiviteter