Røtter 2016

 

Oversikt over innhold i Råde Historielags årbøker Røtter.
Innhold Forfatter Årbok nr. Side nr.
Årbokutvalget 2016

2016 2
Innhold

2016 3
Forord Råde Lokalsamling
E. Tangen, I. Johansen
2016 4
Den forsvunne middelalderkirken i Råde
Eigill Tangen
2016 5
Jubileumsfest 50 år for Bøndernes hus
Gerd Louise Molvig
2016 11
Omstreifermisjonen i Råde
Eigill Tangen
2016 28
Gruvedrift på Gillingsrød
Eigill Tangen
2016 33
Kvarterhester fra Råde
Eigill Tangen
2016 38
Teien og min oldemor
Eigill Tangen
2016 43
Adelig ektepar på Røstad
E. Tangen, I. Johansen 2016 51
Mennesker som har skrevet bygdehistorier
Odd A.Strømnes
2016 55
Å være kallet tol sitt yrke
Odd A.Strømnes
2016 63
Trist ulykke i Råde
O Henæs, I Johansen
2016 66
Anna K. Karlsen og kolonialforretningen i Saltnes
Trond Bjørnstad
2016 72
Råde Verktøyindustri
Øyvind Revhaug
2016 81
Steen - en idyllisk plass
T.E Steen og E Tangen
2016 87
En tidsreise i lokale begravelsesskikker
Torunn B Bjørnstad
2016 94
Råde Samvirkelag
Eigill Tangen
2016 114
Gamle legater i Råde
Arne Antonsen
2016 123
Solheim
Jahn Wilhelm Berg
2016 136
Birøkt i Norge
Steinar Johansen
2016 144
Birøkterlagets Historie
Inge Johansen
2016 149
Rådemålet - Litt språkhistorie og forbindelse til Nynorsk
Rolf Thorbjørnsen
2016 153
Minner fra Vansjø
Eigill Tangen
2016 156
Butikken på Lille Jørsø
Eigill Tangen
2016 158
 

Neste Møte :

Se Aktiviteter