Røtter 2014

 

Oversikt over innhold i Råde Historielags årbøker Røtter.
Innhold Forfatter Årbok nr. Side nr.
Fra lederen John Grimstad 2014 4
Matthias Otto Sommerhjelm Torunn Bjørnstad Båtvik 2014 5
Fra Norge til Sverige. Dagbok 1942 Liv Marion Strømnes og Inge Johansen 2014 20
Kiosker i Rådee Eigill Tangen og Inge Johansenog Inge Johansen 2014 29
Tyskerbrakkene i Rådeene i Råde Eigill Tangen 2014 41
Råde 1814 Inge Johansen og Eigill Tangenn og Eigill Tangen 2014 46
Da Jørgen Bøørresen Arneberg gikk til Vis-Knut i Gausdalrresen Aarneberg gikk til Vis-Knut i Gausdal Jahn Wilhelm Bergm Berg 2014 79
Elida og Hans på Henæss på Henæs Rolf Thorbjørnsenrnsen 2014 82
Kalvariegruppen i Tomb Kirkepen i Tomb kirke Oskar Skarsauneune 2014 86
Litt busshistorie fra Rådeorie fra Råde Odd Strømneses 2014 95
Altertavlen i Råde KirkeRåde kirke Reidar Hvalvikk 2014 102
Råde for hundre år sidendre år siden Aina Åsheim 2014 118
Husmannsplassene i Hasledalenassene i Hasledalen Eigill Tangen 2014 127
Hassel, kjært tre gjennom mange generasjoner tre gjennom mange generasjoner Jan Ingar I. Båtvikåtvik 2014 134
Uddrag af Instruxen for Vei-Rodemesterestruxen for Vei-Rodemestere Arne Antonsenen 2014 140
Arnt Karlsen - legendarisk hvalskytter og fangstbestyrer– legendarisk hvalskytter og fangstbestyrer Øyvind Olsen 2014 144
 

Neste Møte :

Se Aktiviteter