Røtter 2010

 

Oversikt over innhold i Råde Historielags årbøker Røtter.
Innhold Forfatter Årbok nr. Side nr.
Andreas Olaves Carlsen Hafstad Antonsen, Arne 2010 46
Betalte leien med fisk Galdal, Syvert 2010 58
Den store, kalde snøvinteren Galdal, Syvert 2010 109
En prat i skauen Båtvik, Torunn Bjørnstad 2010 28
En sommernatt ved Vansjø Bekken ,Hans 2010 22
Flere gamle ord og uttrykk Strømnes, Odd 2010 107
Grevinnens værelse Berg, Jahn Wilhelm 2010 76
Grinifanger fra Råde Antonsen, Arne 2010 100
Gården som forsvant Granly, Arne 2010 55
Han bestefar - Missingmyr'n Strømnes, Odd 2010 78
Han Håkebøle Tangen, Eigill 2010 117
Heimevernet i Råde 1963 Tangen, Eigill 2010 99
Innover bygdene Nøkleby, Johan Antonsen 2010 91
Juletrefest i Råde 1938 Avisutklipp 2010 116
Klokkere i Råde Båtvik, Torunn Bjørnstad 2010 62
Lærere og lærerfamilier før i tiden Antonsen, Arne 2010 82
Millenniumsang Galdal, Syvert 2010 113
Myntfunn i Råde kirke Galdal, Syvert 2010 59
Norges sjeldneste plante fantes i Råde Båtvik, Jan Ingar 2010 42
Når livet går en imot Skajem, Svein 2010 87
Quisling falt på Missingen skole Strømnes, Odd 2010 105
Rosensverd - en adelsslekt Berg, Jahn Wilhelm 2010 69
Råde for 100 år siden - 1910 Antonsen, Arne 2010 49
Råde Sparebank 150 år Nordli, Kristian 2010 4
Raade velociped klub Tangen, Eigill 2010 27
Saltholmen og strandsitterne Antonsen, Arne 2010 30
Skolebilde - Spetalen skole 1933 - 34 Antonsen, Arne 2010 115
Vedovnen i Aubergstua Henæs, Odd 2010 19
Å komme på Åkebergmosan Nordal, Knut W. 2010 103
 

Neste Møte :

Se Aktiviteter