Bakerovn Nordre Dalen

Nordre Dalen ligger i Tombdalen sydøst for Tomb og var husmannsplass under Tomb herregård fra 1840. Det huset som står der i dag er bygd på omtrent denne tiden.

Plassen var med sine 46 daa den største i Tombdalen.

Råde kommune overtok plassen da de kjøpte Tomb herregård i 1937. Da kommunen senere solgte Tomb, beholdt de bl.a. denne husmannsplassen.

Det sto også en låve på stedet, men den er revet. Materialer til låve oppbevares på stedet med tanke på at en engang i fremtiden kanskje kan sette opp også den.

I 2007 ville kommunen rive huset, men historielaget var interessert i å overta, og mot en symbolsk sum fikk vi det.

Historielaget vil renovere huset slik det opprinnelig var. Målet er bl.a. at skoleklasser og barnehager skal komme hit å se og lære hvordan livet var i tidligere tider.

Huset er ferdigrestaurert utvendig, bortsett fra at pipa skal forblendes.

Bakerovnen med grue en nå murt opp, og skal bare pusses utvendig. Det gjenstår en del restaureringsarbeider innvendig, og vi håper at vi ved dugnad skal få utført dette arbeidet innen rimelig tid. Det er først når dette arbeidet er ferdig at vi vil åpne dørene for publikum.

 

Neste Møte :

Se Aktiviteter