Bygdebok

Råde bygdebok, bind IV. Noen korrigeringer.

Det har dessverre sneket seg inn en del faktafeil i boken. Her prøver vi å rette opp dem vi har fått melding om.

Side 165.
Personen i høyvognen er Arnt Strømnes, ikke Jens Weel.

Side 209.
Gjeddefiskeren er Olav Henæs, ikke Lars.

Side 280.
Ang. 4H. Initiativtager og stifter av 4H i Råde var Edvard Grimstad.

Side 286.
Nr. 4 fra venstre på bildet er Arne Solberg, ikke Asbjørn Elvestad.
Lengst til høyre står Søren Selenius, ikke Johannes Ringsrød.

Side 296.
Person nr. 2 fra venstre på bildet heter Erik Bjønnes-Jacobsen.

Side 318.
Ang. forretningen til John Hovland.
Eigil Hovland overtok ikke driften av forretningen, men han startet bensinstasjonen der i 1957. Fryseriet ble bygd av Hennig Olsen AS.

Side 339.
«Slipperten» lå ved Auberghølen – ikke Skinnerflo.

Side 346.
Bildet. Personen i uniform er ikke Juhl Vogt, men Arne Berger som var sjåfør i busselskapet. Bildet er utlånt av Lill Vogt, ikke Liv.

Side 349.
Bildet. Elverhøi er ikke navnet på denne Akergården, men navnet på familien som bodde der..

Side 352.
Det er Lill Vogt som sitter på lasset, ikke Liv.

Side 392.
Bildet. Renseanlegget ligger like inntil veien før en kommer til Saltholmen, ikke på Saltholmen.

Side 397.
Brannbilen tilhørte Råde brannkasse, ikke Håkon Hovland. Bilen hadde tilhold i Hovlands garasje og ble vedlikeholdt og kjørt av ham.

Side 418.
Teksten. Det var Astrid Grimstad (søster til John og Edvard) som overrakte blomster til kongen, ikke Helene Rosnes.

Side 442.
Effata bedehus ligger ikke i Saltnes, men på Spetalen -  rett skal være rett.