Røtter 2009

 

Oversikt over innhold i Råde Historielags årbøker Røtter.
Innhold Forfatter Årbok nr. Side nr.
Augustbyen Berg, Jahn Wilhelm 2009 17
Da Tomb ble fratatt skog Veum, Jon 2009 82
E-verket og deromkring Landmark, Øivind 2009 89
En landhandel i Østbygden. (Løkkebutikken) Strømnes, Odd 2009 68
En sang om Råde Båtvik, Torunn Bjørnstad 2009 112
En tragedie i nærmiljøet i 1875 Strømnes, Odd 2009 76
Enebekk vannverk Granly, Arne og Ørmen, Ragnar 2009 59
Et stort hopprenn av en ung skiklubb Strømnes, Odd 2009 73
Fra avisutklipp Avisutklipp 2009 114
Fredheim Berg, Jahn Wilhelm 2009 115
Gamle ord og uttrykk fra Råde Strømnes, Odd 2009 86
Gratulerer med jubileumsåret 2009 Historielaget 2009 4
Han Store-Per og han Vesle-Per Tangen, Eigill 2009 57
Hestetyveri på Karlshus Tangen, Eigill 2009 55
Johan Lavik og hans slekt Antonsen, Arne 2009 26
Karlshus skole 50 år Antonsen, Arne 2009 34
Orgel i Råde kirke Henæs, Odd 2009 22
Resultater etter utgraving, E6 Vikshåland, L. H. 2009 102
Råde Historielag 1991 – 1995 Galdal, Syvert 2009 49
Råde station Johansen, Inge 2009 99
Rådemenn på Grini, siste krig Strømnes, Odd 2009 78
Rådes første «kultursenter» Tangen, Eigill 2009 6
Strømforsyning og rasjonering Henæs, Odd 2009 64
 

Neste Møte :

Se Aktiviteter