Røtter 2014

 

Oversikt over innhold i Råde Historielags årbøker Røtter.
Innhold Forfatter Årbok nr. Side nr.
Fra lederen John Grimstad 2014 4
Matthias Otto Sommerhjelm Torunn Bjørnstad Båtvik 2014 5
Fra Norge til Sverige. Dagbok 1942 Liv Marion Strømnes og Inge Johansen 2014 20
Kiosker i Rådee Eigill Tangen og Inge Johansenog Inge Johansen 2014 29
Tyskerbrakkene i Rådeene i Råde Eigill Tangen 2014 41
Råde 1814 Inge Johansen og Eigill Tangenn og Eigill Tangen 2014 46
Da Jørgen Bøørresen Arneberg gikk til Vis-Knut i Gausdalrresen Aarneberg gikk til Vis-Knut i Gausdal Jahn Wilhelm Bergm Berg 2014 79
Elida og Hans på Henæss på Henæs Rolf Thorbjørnsenrnsen 2014 82
Kalvariegruppen i Tomb Kirkepen i Tomb kirke Oskar Skarsauneune 2014 86
Litt busshistorie fra Rådeorie fra Råde Odd Strømneses 2014 95
Altertavlen i Råde KirkeRåde kirke Reidar Hvalvikk 2014 102
Råde for hundre år sidendre år siden Aina Åsheim 2014 118
Husmannsplassene i Hasledalenassene i Hasledalen Eigill Tangen 2014 127
Hassel, kjært tre gjennom mange generasjoner tre gjennom mange generasjoner Jan Ingar I. Båtvikåtvik 2014 134
Uddrag af Instruxen for Vei-Rodemesterestruxen for Vei-Rodemestere Arne Antonsenen 2014 140
Arnt Karlsen - legendarisk hvalskytter og fangstbestyrer– legendarisk hvalskytter og fangstbestyrer Øyvind Olsen 2014 144
 

Neste møte :

Markedsdag 9. juni  2018

Aktiviteter for barn, salg av pølser, vafler, brus og kaffe

 

Bygdedag 10. juni 2018

12.00 Friluftsgudstjeneste

13. 05 Tale ved Ingar Båtvik

Underholdning ved Råde Vokalensemble, Kulturskolen, Leikaringen og Råde skolemusikkorps.