Bygdedag 2014

 

Neste møte :

Tirsdag 28.11.17 - Julemøte på Bondegården i Tomb. Tema: Mølla 100år.

Bilder og historier fra de første årene ved Erling Omvik.